SBRconsult

SBRconsult

In drie stappen van de huidige situatie naar een gewenst resultaat. Dat is de kern van de advisering en begeleiding die SBRconsult levert. Inzicht, Planning en Implementatie zijn de drie stappen die bijna alle projecten doorlopen. Dit is afhankelijk van de mate van inzicht die al aanwezig is bij de opdrachtgever en hun kracht om te implementeren. Tijdens de inzichtfase wordt bepaald wat het verbeteringspotentieel is en of dat de inspanning rechtvaardigt. In de planningsfase wordt de ‘hoe?’ vraag beantwoord en gedurende de implementatie zorgen we dat de juiste middelen en mensen worden ingezet om het verwachte resultaat te realiseren. Benefit Tracking meet en stimuleert het traject van huidig naar gewenst.

[cml_media_alt id='153']tekst_blauw[/cml_media_alt]

We bouwen daadkrachtige teams met een goede mix van veranderingsgezinde medewerkers van onze opdrachtgever met onze ervaren en analytisch gedreven adviseurs. We besteden veel aandacht aan een duidelijke, heldere en haalbare projectomschrijving met dito doelstellingen.
Er zijn soms vraagtekens bij de steile route die afgelegd moet worden om de doelen te realiseren. We halen het beste uit de teamleden door hen op voortdurende basis te coachen en te ondersteunen. Daarbij is onze brede ervaring essentieel: voor door ons begeleide projecten geldt: ‘we’ve seen it, we’ve done it, and we brought it to a good result.