SBRconsult

Team

Wie we zijn

SBRconsult staat voor Seasoned Board Room Consult. We zijn ervaren adviseurs en werken op onderwerpen die op de agenda van de Raad van Bestuur staan. Ons succes als adviseur wordt direct afgemeten aan de kwaliteit en bruikbaarheid van onze adviezen. De concurrentiekracht van onze opdrachtgevers is daarbij het leidende criterium.

Het merendeel van onze opdrachten kent een zeer nauwe samenwerking tussen de sleutelfiguren uit de organisatie van de opdrachtgever en onze adviseurs. SBRconsult bouwt teams die in lastige omgevingen kunnen presteren. Onze adviseurs staan met beide benen op de grond en zijn gepassioneerd om in teamverband tot excellente oplossingen te komen. Onze resultaten zijn analytisch sterk onderbouwd en gebaseerd op dwingende logica. Het streven naar excellente oplossingen brengt concurrentievoordeel voor de opdrachtgever op korte en lange termijn.

Erik Koopman

[cml_media_alt id='113']erik[/cml_media_alt]

Erik combineert strategische visie en een analytische inslag met doortastendheid gedurende de implementatie. Het ontwikkelen van succesvolle, op markteisen gebaseerde verbeteringsstrategieën is een rode draad die door zijn adviescarrière loopt. Begrijpen wat mensen drijft, rekening houden met weerstand, het managen van succesvolle cultuuromslag zijn zaken waar hij zich goed in thuis voelt. Hij heeft een zeer ruime ervaring in adviestrajecten binnen grote ondernemingen. Vanuit een economische en bedrijfskundige achtergrond wordt vooraf goed bepaald wat het probleem is en hoe hoog de lat moet liggen om vervolgens de verbeteringsprogramma’s vast te stellen en door te voeren. Een breed spectrum van oplossingen staat ter beschikking, er is directe ervaring met top line programma’s als het verhogen van de groei, het selecteren van de juiste marktsegmenten, het verbeteren van sales force efficiency. Op het gebied van kostenbesparing ligt de ervaring vooral op het reduceren van externe uitgaven, het versimpelen en versnellen van de operatie, het inrichten van concurrerende toegevoegde waardeketens en het balanceren van de indirecte en de directe kosten: overhead reductie.

In al deze programma’s speelt Benefit Tracking een belangrijke rol om direct in te kunnen grijpen als een verbeteringstraject niet de vastgestelde voortgang laat zien.

Zijn motto is: “Je hebt niets aan een strategisch advies als de consultant niet aandurft om dit binnen een strak tijdschema te implementeren. Strategy realization is what it’s all about!”

Robert Jan de Boer

[cml_media_alt id='114']rjdeboer[/cml_media_alt]
Dr.ir. Robert Jan de Boer is in 1988 afgestudeerd in de lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen op mens-machine interactie is Robert Jan bij Unilever aan de slag gegaan om operationele verbeteringen te realiseren bij verschillende productielocaties. In 1995 stapte hij over naar consulting bij A.T. Kearney.

Vier jaar later begon hij bij Fokker Aerostructures (nu Fokker Technologies), om een System Engineering en Airbus compliant Program Management methodologie te ontwikkelen zodat Fokker kon deelnemen aan het A380-programma. Vervolgens ondersteunde en begeleide hij een toenemend aantal ingenieurs (tot 300) als Director of Engineering, die actief waren in een groot aantal nieuwe design projecten over de hele wereld. Hij creëerde een engineering Management Informatie Systeem, initieerde een low-cost-engineering supply chain, introduceerde Knowledge Based Engineering en Product Data Management, en implementeerde lean engineering.

In 2007 keerde Robert Jan terug naar consulting en training, om dit te combineren met een aanstelling als lector Aviation Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam (2009 – 2018). Hij is nu de Directeur van de campus in Amsterdam van Northumbria University. In 2012 promoveerde hij daarnaast aan de TU Delft op onderzoek naar samenwerking in technische teams.